Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ξενίας 3 - 115 27 Αθήνα

Γραμματεία:
Έλενα Δημητρίου Τρίτη και Tετάρτη 6.00 – 9.00μ.μ.

Πρόεδρος της Εταιρείας:
Παντελής Παπαδόπουλος Τηλ.: 210 9819200 - Email: drpapapan@gmail.com

Υπεύθυνος της Eκπαιδευτικής Eπιτροπής:
Χάρης Πανταζόγλου Τηλ: 694 4652222

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ