Εκπαιδευτές Αναλυτές - Επόπτες

Παρακάτω παρατίθενται αλφαβητικά οι Εκπαιδευτές - Αναλυτές και Επόπτες της Εταιρείας.

 

Εκπαιδευτές – Αναλυτές

• Γιωσαφάτ Ματθαίος

• Κυριαζής Δημήτρης

• Πανταζόγλου Χάρης

• Παπαδόπουλος Παντελής

• Ρήγας Δημήτρης

• Τσαμπαρλή Αναστασία

• Χατζούλη Αθηνά

 

Επόπτες

• Γιωσαφάτ Ματθαίος

• Κυριαζής Δημήτρης

• Πανταζόγλου Χάρης

• Παπαδόπουλος Παντελής

• Τσαμπαρλή Αναστασία

• Χατζούλη Αθηνά