Επιτροπές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, όπως η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, η αξιολόγηση της γενικότερης πορείας των εκπαιδευομένων, τα διδασκόμενα συγγράματα κ.α.

Υπεύθυνος: Πανταζόγλου Χάρης τηλ.: 694 4652222

Μέλη: Παπαδόπουλος Παντελής

Σταυριανού Ξανθή

Φραντζιός Γεράσιμος

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εκτός από την Ε.Ε. που έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος, το Δ.Σ. ορίζει επίσης επιτροπές με υπεύθυνους για τις επιμέρους δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως είναι οι τομείς δημοσίων σχέσεων, διεθνών σχέσεων, έρευνας κλπ. Οι συνεργάτες των επιτροπών επιλέγονται από τους υπεύθυνους των επιτροπών και εγκρίνονται από το Δ.Σ. Οι επιτροπές λειτουργούν υπό την εποπτεία του Προέδρου. Κατά περιόδους, μπορούν να συγκροτηθούν και «έκτακτες» επιτροπές που έχουν παροδικό χαρακτήρα (πχ επιτροπή αναθεώρησης καταστατικού ή εσωτερικού κανονισμού, οργανωτική ή επιστημονική επιτροπή συνεδρίου κλπ). 

 

Επιτροπή διεθνών σχέσεων και εκδηλώσεων

Υπεύθυνη: Καραδήμα Λίλα

Μέλη: Βελισσαρόπουλος Χρήστος, Βώττα Μαρία, Γαλανοπούλου Χριστίνα, Ορλιακλής Βασίλης, Παλαιολόγου Μίνα

 

Τομέας οικονομικών:

Υπεύθυνος: Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

 

Επιτροπή δεοντολογίας

Υπεύθυνος: Φραντζιός Γεράσιμος

Μέλη: Γιαννακόπουλος Κώστας, Δαζέας Αλέξανδρος, Πανταζόγλου Χάρης, Παπαδόπουλος Παντελής

 

Επιτροπή έρευνας:

Υπεύθυνη: Μίνα Παλαιολόγου

Μέλη: Αθανασίου Βέρα, Βελισσαρόπουλος Χρήστος, Δεσύλλα Τζέμμα, Παναγιώτης Λιανός, Νικολοπούλου Μαρία

 

Επιτροπή μεταφράσεων και εκδόσεων:

Υπεύθυνος: Δαζέας Αλέξανδρος.

Μέλη: Ζανάκης Βασίλης, Κοσμά Στέλλα, Κουρή Κατερίνα, Μπέκου Ανθή, Τζέμμα Δεσύλλα, Χρυσικάκου Σοφία

 

Επιτροπή ετήσιου επιστημονικού περιοδικού:

Υπεύθυνος: Δαζέας Αλέξανδρος

Μέλη: Καλλέργης Γιώργος, Παλαιολόγου Μίνα, Πανταζόγλου Χάρης, Παπαδόπουλος Παντελής, Φραντζιός Γεράσιμος, Χατζούλη Αθηνά

 

Επιτροπή βιβλιοθήκης:

Υπεύθυνος: Βελισσαρόπουλος Χρήστος

Μέλη: Γιερμενίτης Ειρηναίος, Φλώριος Σπύρος

 

Επιτροπή Σεμιναρίων Σαββάτου:

Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Παντελής

Μέλη: Δαζέας Αλέξανδρος, Μακρής Γεράσιμος, Φραντζιός Γεράσιμος

 

Επιτροπή ιστοσελίδας:

Μέλη: Αθανασίου Βέρα, Κορνάρου Παυλίνα, Λουδάρου Αννίτα, Μωρέλλας Βάκης, Νικολοπούλου Μαρία, Ξηνταράκου Άννα, Τσορώνης Παναγιώτης