Κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση

Κυκλοφόρησε το 2005 το βιβλίο του Καθηγητή Κλήμη Ναυρίδη, μέλος της εταιρείας μας, με τίτλο: «Ψυχολογία των ομάδων - Κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση» από τις εκδόσεις Παπαζήση. Προλογίζεται από τον κ. Ματθαίο Γιωσαφάτ.