Η ιδρυτική επωνυμία της  Ελληνικής Εταιρείας Aναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας ήταν Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής Θεραπείας. Ιδρύθηκε από τον Ματθαίο Γιωσαφάτ το 1983 χρονιά κατά την οποία   συνέστησε την πρώτη εκπαιδευτική ομάδα ομαδικής ανάλυσης αποτελούμενη από τους Ν.Ζήκο, Ε.Καλλιτεράκη , Δ.Κυριαζή , Μ.Νίλσεν, Δ.Ρήγα, Ν.Χαμπέρη κ.α. Τον αρχικό ιδρυτικό πυρήνα απάρτιζαν ψυχίατροι, ψυχολόγοι και  κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευόμενοι στην Ψυχανάλυση και στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία.


Η ιδρυθείσα εταιρεία αναγνωρίσθηκε ως Επιστημονικό Σωματείο το 1988 από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Την ίδια χρονιά συγκροτήθηκε το πρώτο Διοικητικό της Συμβούλιο και η πρώτη Εκπαιδευτική Επιτροπή.  Η Εκπαιδευτική Επιτροπή είχε την ευθύνη της  οργάνωσης και της εκτέλεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το Εκπαιδευτικό Επιτελείο της Εταιρείας απαρτιζόταν από τα προαναφερόμενα μέλη τα οποία είχαν προηγουμένως συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ομαδική ανάλυση και οικογενειακή θεραπεία.

Από το 1988 τέθηκε σε εφαρμογή πρόγραμμα συστηματικής 5ετούς βασικής εκπαίδευσης στην ομαδική ανάλυση και οικογενειακή θεραπεία. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος έχουν οργανωθεί μέχρι σήμερα 27 κύκλοι σπουδών. Η Εταιρεία έχει οργανώσει σημαντικά επιστημονικά συνέδρια  και ημερίδες με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το αρχικό καταστατικό συμπληρώθηκε και αναθεωρήθηκε με την ίδρυση του «Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας» και εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών το 2001. Με το νέο καταστατικό το 2013, το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο μετονομάστηκε σε Εκπαιδευτική Επιτροπή διατηρώντας τον όρο «Ινστιτούτο» στις εκπροσωπήσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό.   Η σημερινή Διοίκηση της Εταιρείας υπό την προεδρία του Ματθαίου Γιωσαφάτ απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιτροπές όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην δομή της Εταιρείας.