Στις 10.12.17, μετά την παραίτηση από τη θέση Προέδρου του ιδρυτή και προέδρου της εταιρείας όλων των μεταγενέστερων χρόνων κυρίου Ματθαίου Γιωσαφάτ, ακολούθησαν εκλογές και στη συνέχεια η συγκρότηση των νεοεκλεγέντων μελών σε σώμα, με τα εξής αποτελέσματα:

 

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Παντελής
Αντιπρόεδρος:    Φραντζιός Γεράσιμος
Γεν. Γραμματέας:   Παλαιολόγου Μίνα
Ταμίας:     Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος  
Μέλη:  Βελισσαρόπουλος Χρήστος
  Δαζέας Αλέξανδρος
  Καραδήμα Λίλα
   
Υπεύθυνος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής: Παπαδόπουλος Παντελής
Μέλη:  Πανταζόγλου Χάρης
  Σταυριανού Ξανθή
  Φραντζιός Γεράσιμος

 

Στην παρούσα φάση  βρίσκεται υπό κατασκευή η νέα μας ιστοσελίδα, όπου θα ανακοινωθούν σύντομα και οι υπόλοιπες δραστηριότητές μας  (συγκρότηση επιτροπών, συνεργασίες, τροποποιήσεις κλπ).