Κλινικός Ψυχολόγος
Ψυχοθεραπευτής και Αναλυτής Ομάδας
Επόπτης και Εκπαιδευτής - Αναλυτής Ομάδας της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής Θεραπείας
Επόπτης και Εκπαιδευτής - Αναλυτής του Ινστιτούτου Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης Λάρισας (Ι.Ψ.Α.)
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.)
Μέλος της Εταιρείας Στρατιωτικής Ιατρικής
Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (I.A.G.P.)

Ψυχίατρος - Παιδοψυχίατρος - Ψυχαναλυτής
Ομαδικός Αναλυτής, τέως Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής 251 Γ.Ν.Α.
Μέλος και τέως Πρόεδρος στην ΕΕΨΨ.
Εκπαιδευτής στην Ομάδα Ανάλυσης της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας.
Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αεροπορικής & Διαστημικής Ιατρικής. Μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
Μέλος της European Family Therapy Association και της International Association of Group Psychotherapy.

Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχαναλυτής
Μέλος & Εκπαιδευτής - Αναλυτής της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας.
Ιδρυτικό Μέλος & Εκπαιδευτής - Αναλυτής της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας.