Κλινικός Ψυχολόγος
Ψυχοθεραπευτής και Αναλυτής Ομάδας
Επόπτης και Εκπαιδευτής - Αναλυτής Ομάδας της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής Θεραπείας
Επόπτης και Εκπαιδευτής - Αναλυτής του Ινστιτούτου Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης Λάρισας (Ι.Ψ.Α.)
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.)
Μέλος της Εταιρείας Στρατιωτικής Ιατρικής
Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (I.A.G.P.)